ZNACIE PRZECIEŻ ŁASKĘ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,

który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić  2Kor 8,9

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

WIESŁAW GĘBKA

Od 2010 roku sprawuje funkcję Wójta Gminy Choczewo. Do jego obowiązków należy przede wszystkim pełnienie władzy administracyjnej, kierowanie bieżącymi sprawami oraz godne reprezentowanie Gminy Choczewo w środowisku zewnętrznym.

Główną misją Wójta jest pogodzenie planowanych inwestycji jakimi są budowa pierwszej w Polsce Elektrowni Atomowej oraz Elektrowni Wiatrowej z utrzymaniem jej głównego atutu bycia gminą naturalnie piękną.

PATRONATY HONOROWE

WSPARCIE MODLITEWNE

PARTNERZY STRATEGICZNI

GŁÓWNI PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNERZY MEDIALNI

ORGANIZATORZY