ZNACIE PRZECIEŻ ŁASKĘ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,

który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić  2Kor 8,9

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

S. MONIKA ZAWADZKA PDDM

Należy do Zgromadzenia zakonnego Uczennic Boskiego Mistrza, w ramach Rodziny Świętego Pawła, czyli rodziny 10 instytutów zakonnych i świeckich, której Założycielem jest włoski kapłan, bł. Jakub Alberione. Misją Rodziny Świętego Pawła jest życie Jezusem Chrystusem, Mistrzem, który jest jedyną prawdziwą drogą ku Życiu oraz komunikowanie Go współczesnemu światu, zwłaszcza poprzez środki społecznego przekazu.

Misja Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza zawiera się w potrójnym wymiarze: eucharystyczno-kapłańsko-liturgicznym.

Siostry Uczennice zostały powołane do życia, aby podczas codziennej adoracji Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie modlić się wstawiennicza za ludzi wszystkich czasów, zwłaszcza za tych, którzy pracują w mediach społecznych i za tych, którzy z nich korzystają. Siostry przez modlitwę i ofiarę wynagradzają za wszelkie zło i grzech, jakiego doświadcza współczesny człowiek źle wykorzystując media. Adorując Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie wypraszają łaski dla ludzi, którzy przekazują wartości chrześcijańskie posługując się mediami społecznymi.

Jako że uprzywilejowanym miejscem komunikacji między Bogiem a człowiekiem jest święta Liturgia Kościoła, a pośrednikami tej komunikacji są kapłani, Siostry Uczennice swoją troską apostolską obejmują zarówno Liturgię, jak i jej szafarzy. Modlitwą i konkretną posługą wspierają powołania kapłańskie w różnym wymiarze – od modlitwy o powołania kapłańskie, poprzez współpracę z duchowieństwem, towarzyszenie w trudnościach i kryzysach, posługę przy kapłanach chorych i starszych oraz towarzyszenie i modlitwę za kapłanów przy i po ich śmierci.

Z głębokiego życia liturgicznego i kontemplacji Bożych tajemnic wypływają różne formy apostolstwa liturgicznego. Prowadzimy spotkania formacyjne z zakresu Biblii i Liturgii dla wspólnot i parafii. Przygotowujemy i rozpowszechniamy to, co służy do kultu Bożego, ożywienia pobożności wiernych i głoszenia Chrystusa Mistrza tym, którzy Go nie znają. Troszcząc się o piękno Domu Bożego i piękne i godne sprawowanie świętej Liturgii, Siostry troszczą się o to, aby współczesny człowiek mógł spotkać się z Bogiem, wejść z Nim w głębszą, osobistą relację i stać się przez to uczniem i apostołem Jezusa.


S. Monika profesję zakonną złożyła w 2010 r. Wcześniej ukończyła Liceum Plastyczne im. Wojciecha Kossaka w Łomży na profilu grafika. W Zgromadzeniu, którego jednym z wymiarów apostolskich jest ewangelizacja przez sztukę, nabyła doświadczenia m.in. z zakresu szycia szat liturgicznych, haftu, ceramiki, pisania ikon, układania kwiatów do Liturgii.

W latach 2011-2014 pogłębiała swoją wiedzę w zakresie duchowości, sztuki i tradycji chrześcijańskiego Wschodu oraz doskonaliła swój warsztat pisania ikon na Studium Chrześcijańskiego Wschodu, prowadzonym przez oo.Dominikanów na warszawskim Służewiu.

Od 2017 r. do dnia dzisiejszego jest studentką na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.