ZNACIE PRZECIEŻ ŁASKĘ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,

który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić  2Kor 8,9

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

PAWEŁ KUGLARZ

Jest radcą prawnym i Dyrektorem Szkoły Prawa Austriackiego na UJ. Pracował 25 lat w międzynarodowych kancelariach prawnych m.in. Wolf Theiss.

Był członkiem Rady Ekonomicznej Archidiecezji Krakowskiej. Jest współzałożyciel Katolickiego Stowarzyszenia Prawników Polskich i polsko-niemieckiej Fundacji Dzieło Pomocy Dzieciom Św. imienia Ruperta Mayera.

Pracował w katedrze Historii Prawa Kościelnego na Wydziale Prawa UJ. Autor m.in. Małżeństwo konkordatowe, Konkordat Polski 1993, Komentarz do ustawy do ksiąg wieczystych i hipoteki.