ZNACIE PRZECIEŻ ŁASKĘ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,

który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić  2Kor 8,9

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

MIROSŁAW JONAKOWSKI

Archeolog, konserwator i muzealnik, ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego na Politechnice Warszawskiej.

Od stycznia 1990 r. pracował w strukturach administracyjnych związanych z ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego.

Od 2002 r. pełnił kierownicze stanowiska najpierw jako Kierownik Delegatury w Elblągu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, następnie jako Miejski Konserwator Zabytków w Elblągu.

Pracując od stycznia 2012 r. na stanowisku kuratora ds. konserwacji architektury Muzeum Zamkowego w Malborku kierował Działem Konserwacji Zamku, Działem Historii i Pracownią Archeologii oraz odpowiadał za działalność konserwatorską, remontową i inwestycyjną malborskiego Muzeum.

Od grudnia 2018 r. pełni funkcję Dyrektora Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

Odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”