ZNACIE PRZECIEŻ ŁASKĘ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,

który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić  2Kor 8,9

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

MACIEJ KAZIENKO

Ukończył nauki polityczne na Uniwersytecie Gdańskim, a także studia podyplomowe z zakresu audytów energetycznych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, nowoczesnej energetyki odnawialnej na Politechnice Warszawskiej, a także Master of Business Administration oraz Polityka Gospodarcza, Finanse i Bankowość w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku (1993-1996), w Kancelarii Sejmu RP (1997-2001), w Kancelarii Senatu RP (2005-2006), w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku (2006-2007).

Przez 10 lat (2010-2020) pełnił funkcję Wiceprezesa, a później Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Następnie sprawował funkcję Wiceprezesa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gdańsku.

Posiada doświadczenie z zakresu finansowania instalacji ochrony środowiska, w tym przede wszystkim modernizacji źródeł wytwarzania energii, finansowania i budowy odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej a także z zakresu ocen oddziaływania na środowisko.

Przez 12 lat społecznie kierował organizacją pożytku publicznego – Fundacją Pomorską, której fundatorem był Maciej Płażyński, od 13 lat działa w Stowarzyszeniu Wspólnota Polska, niosącemu pomoc Polakom zamieszkałym za granicą.