ZNACIE PRZECIEŻ ŁASKĘ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,

który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić  2Kor 8,9

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

KS. PRAŁ. KAN. WOJCIECH CHISTOWSKI

Rocznik 1956. Urodzony w Kartuzach, tam też przebiegała edukacja szkolna zakończona egzaminem maturalnym. Związki z rodzinnym miastem są wielorakie, dotyczą nie tylko najbliższych, ale wyrażają się m.in. w używaniu języka kaszubskiego oraz kibicowaniu miejscowej drużynie piłkarskiej.

Silna więź dotyczy również Seminarium Duchownego w Pelplinie, po skończeniu którego 25 maja 1980 r.  przyjął święcenia kapłańskie. Pierwszą placówką pracy duszpasterskiej był Drzycim, położony niedaleko Świecia. Po trzech latach podjął posługę wikariusza w Gdyni, która jest jego kolejnym, obok rodzinnych Kartuz i Pelplina, ukochanym miastem. Będąc wikariuszem w parafii NMP Królowej Polski założył Duszpasterstwo Harcerzy Gdyńskich. Pożegnanie z Gdynią nastąpiło w roku 1994, co wiązało się z nominacją proboszczowską w parafii św. Walentego w Gdańsku Matarni.

Od 26 czerwca 1997 r. podjął posługę Proboszcza parafii pw. Bożego Ciała w Gdańsku. Jest to po Bazylice Mariackiej, drugi co do wielkości kościół w Gdańsku. Kościół jest obecnie w ostatniej fazie budowy. Ostatnia inwestycją były organy 66 głosowe (6 200 piszczałek). W realizacji jest obecnie Droga Krzyżowa, której projektantem i wykonawcą jest Pan Kamil Drapikowski (wystrój wnętrza także jest autorstwa Pracowni Drapikowskich).

Ksiądz Proboszcz jest Kanonikiem Kapituły Kolegiackiej Gdańskiej oraz Prałatem Jego Świątobliwości.