ZNACIE PRZECIEŻ ŁASKĘ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,

który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić  2Kor 8,9

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

KS. KAN. PIOTR BRZOZOWSKI

Rocznik 1981. Urodził się w Gdańsku. Ukończył klasę klimatyzacyjną w Zespole Szkół Chłodniczych w Gdyni.

Tytuł magistra teologi uzyskał 2006 roku z teologi moralnej na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Święcenia Kapłańskie przyjął w 2007 r.

W latach 2010-2021 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
Od 2021 r. sprawuje obowiązki Dyrektora Ekonomicznego Archidiecezji Gdańskiej.

PATRONATY HONOROWE

WSPARCIE MODLITEWNE

PARTNERZY STRATEGICZNI

GŁÓWNI PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNERZY MEDIALNI

ORGANIZATORZY