ZNACIE PRZECIEŻ ŁASKĘ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,

który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić  2Kor 8,9

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

KS. KAN. PIOTR BRZOZOWSKI

Rocznik 1981. Urodził się w Gdańsku. Ukończył klasę klimatyzacyjną w Zespole Szkół Chłodniczych w Gdyni.

Tytuł magistra teologi uzyskał 2006 roku z teologi moralnej na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Święcenia Kapłańskie przyjął w 2007 r.

W latach 2010-2021 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
Od 2021 r. sprawuje obowiązki Dyrektora Ekonomicznego Archidiecezji Gdańskiej.