ZNACIE PRZECIEŻ ŁASKĘ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,

który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić  2Kor 8,9

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

KS. KAN. DR MARIUSZ FALK

Rocznik 1967. Urodził się w Czersku, powiat Chojnice.

Maturę zdał w 1986 r., a tytuł magistra uzyskał w 1993 r. z teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia prezbiteratu przyjął w dniu 5 czerwca 1993 r. z rąk Księdza Arcybiskupa Edmunda Piszcza, Metropolity Warmińskiego.

Po dwuletnim duszpasterzowaniu jako wikariusz Parafii Konkatedralnej w Olsztynie, rozpoczął w 1995 r. studia specjalistyczne z liturgiki i katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył w 1999 r. tytułem doktora. W tym samym roku  rozpoczął pracę w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie na stanowisku konsultanta nauczycieli religii.

W latach 2001-2016 przebywał w Niemczech, gdzie duszpasterzował w Diecezji Würzburg. W 2017 r. ukończył studia podyplomowe z ekonomii na Akademii Leona Kuźmińskiego w Warszawie.

Od 1 lipca 2016 r. do dnia dzisiejszego pełni funkcję Ekonoma Archidiecezji Warmińskiej.


PATRONATY HONOROWE

WSPARCIE MODLITEWNE

PARTNERZY STRATEGICZNI

GŁÓWNI PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNERZY MEDIALNI

ORGANIZATORZY