ZNACIE PRZECIEŻ ŁASKĘ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,

który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić  2Kor 8,9

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

KS. DR SZYMON TRACZ

Mediewista, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Obecnie pełni funkcję Diecezjalnego Konserwatora Zabytków Architektury i Sztuki Sakralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, a także Dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Bielsku-Białej.

Należy do Stowarzyszenia Historyków Sztuki (oddział krakowski). Był stypendystą Fundacji Lanckorońskich (Florencja 2015). W latach 2011-2022 w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie prowadził zajęcia z zakresu historii sztuki średniowiecznej.

Od 2022 r. pełni posługę proboszcza Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi.


PATRONATY HONOROWE

WSPARCIE MODLITEWNE

PARTNERZY STRATEGICZNI

GŁÓWNI PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNERZY MEDIALNI

ORGANIZATORZY