ZNACIE PRZECIEŻ ŁASKĘ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,

który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić  2Kor 8,9

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

KACPER KOZŁOWSKI

W trakcie studiów aktywnie uczestniczył w realizacji różnego rodzaju inicjatyw i projektów w ramach działalności Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego Soli Deo. Był także najmłodszym członkiem Zarządu Regionu Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego w Warszawie.

Obecnie pełni rolę eksperta w Instytucie Sobieskiego. Specjalizuje się w strategii organizacji oraz finansach publicznych. Realizował z sukcesami największe projekty infrastrukturalne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Członek Polskiego Związku Łowieckiego oraz Sekcji Strzeleckiej CWKS „Legia" Warszawa. Ojciec trójki dzieci, miłośnik nurkowania, strzelectwa i łowiectwa.