ZNACIE PRZECIEŻ ŁASKĘ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,

który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić  2Kor 8,9

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

GUSTAW CZARNOWSKI

Od 31 lat mieszka w Gdańsku. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z wykształcenia – teolog.

Uzupełnieniem wiedzy i rozwojem osoby były dodatkowe studia: MBA – Innowacje i analiza danych - Polska Akademia Nauk Instytut Podstaw Informatyki & Woodbury School of Business at Utah Valley University (USA) , Prawno – Menedżerskie - Politechnika Gdańska, Wydział Zarzadzania i Ekonomii, Zarządzanie Administracją Publiczną oraz Audyt Wewnętrzny – Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna.

Od 1995 r. pracuje w Poczcie Polskiej. Przez te ponad 27 lat zajmował stanowiska, które pozwalały na szerokie rozpoznanie potrzeb rozwoju firmy. Ostanie 7 lat zajmował się zarządzaniem i nadzorem w obszarach administracji, zaopatrzenia, nieruchomości.

Praktyk. W tej chwili obszarem jego zainteresowania jest szeroko pojęta ochrona obiektów PP jak i rynku zewnętrznego ramach zawartych kontraktów, w zakresie tak osobowym jak i z wykorzystaniem najnowszych technik dozoru.

PATRONATY HONOROWE

WSPARCIE MODLITEWNE

PARTNERZY STRATEGICZNI

GŁÓWNI PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNERZY MEDIALNI

ORGANIZATORZY