ZNACIE PRZECIEŻ ŁASKĘ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,

który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić  2Kor 8,9

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

MGR INŻ. GRZEGORZ GEPPERT

Absolwent:
· Politechniki Gdańskiej - Wydział Budowy Okrętów, magister inżynier mechanik o specjalności maszyny i siłownie okrętowe.
· Politechniki Łódzkiej - Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii, Instytut Chemicznej Technologii Żywności , świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w specjalności cukrownictwo.
· Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie - Wydział Ekonomii, Studia Podylomowe w zakresie: Wycena Nieruchomości.
· Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Studia Podyplomowe w zakresie: Audyt Energetyczny Budynków i Instalacji.

Ukończył:
· w 1999 r. kurs dla kandydatów na audytorów energetycznych nr 24/99, NAPE Warszawa
· w 2006 r. kurs zakończony egzaminem Certified Energy Manager, NAPE Warszawa

W 2010 r. został wpisany do wykazu osób uprawnionych do sporządzania charakterystyki energetycznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (nr. 6413). Jest Członkiem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (nr 887).