ZNACIE PRZECIEŻ ŁASKĘ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,

który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić  2Kor 8,9

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

DR STANISŁAW KLUZA

Rocznik 1972. Dr ekonomii, twórca nadzoru KNF, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (2006-11), Minister Finansów i Wiceminister Finansów (2006), Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. (2016-17), główny ekonomista i Dyrektor Departamentu Analiz w Banku Gospodarki Żywnościowej (2002-06).

Pracownik naukowy w Szkole Głównej Handlowej, związany z Instytutem Statystyki i Demografii (od 1994). Specjalizacja naukowa: polityka pieniężna, statystyka, ekonometria, makroekonomia, bankowość oraz badania koniunktury. Autor licznych prezentacji i referatów w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym i analizy makroekonomicznej.

Założyciel Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz – QUANT TANK.

PATRONATY HONOROWE

WSPARCIE MODLITEWNE

PARTNERZY STRATEGICZNI

GŁÓWNI PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNERZY MEDIALNI

ORGANIZATORZY