ZNACIE PRZECIEŻ ŁASKĘ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,

który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić  2Kor 8,9

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

DR HAB. RYSZARD STOCKI

Rocznik 1960. Psycholog, badacz, mówca i konsultant.

Pomagał w niemal wszystkich rodzajach organizacji wprowadzać systemy partycypacyjne, które pozwalają na poszanowanie godności każdego człowieka. Jest autorem pierwszej na świecie kategoryzacji patologii organizacyjnych, opublikowanej w pracy habilitacyjnej “Patologie organizacyjne – Diagnoza i Interwencja”.

Obecnie głównym tematem jego badań jest wpływ patologii organizacyjnych na życie codzienne ludzi. W ramach programu Marie Skłodowska-Curie Outgoing Fellowships prowadził trzyletni projekt badawczy pt: „Co-operative Isomorphism,” w którym badał wpływ zmian stylu życia na rezygnację z wartości spółdzielczych.

Współpracuje z uniwersytetami: Saint Mary’s University w Halifax, NS Kanada, Uniwersytetem Mondragon w Hiszpanii, z Akademią Ignatianum w Krakowie, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II.

Jest członkiem Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców. Wiceprezesem Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców.

Ostatnio opublikował książkę: „Nieobliczalny eksperyment. Jak mądrze żyć w XXI w.?” która jest zaawansowanym poradnikiem życia w najbliższej przyszłości. Jest współautorem narzędzia do diagnozy spółdzielni Co-opIndex, które zostało przetłumaczone na wiele języków i stosowane w krajach takich jak Kanada, USA, Kuba, Hiszpania, Polska.

Obecnie pracuje na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, gdzie prowadzi badania w zakresie toksykologii mediów.