ZNACIE PRZECIEŻ ŁASKĘ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,

który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić  2Kor 8,9

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

DARIUSZ CHMIELEWSKI

Rocznik 1972. Urodzony w Gdańsku, od ponad 30 lat żonaty, ojciec dwóch synów i dziadek dwojga wnucząt.

Absolwent kierunku konserwatorstwa w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Od 1996 r. nieprzerwanie pracuje w zawodzie konserwatora zabytków, zarówno w administracji konserwatorskiej samorządowej jak i rządowej, jak i prowadząc własną firmę konserwatorską.

Doświadczenie zawodowe rozpoczął od pracy w urzędzie wojewódzkiego konserwatora zabytków w Toruniu, następnie po powrocie do rodzinnego Gdańska na ponad 9 lat związał się z biurem miejskiego konserwatora zabytków w Gdańsku, gdzie m.in. pełnił funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. odbudowy kościoła Św. Katarzyny po pożarze.

W 2007 r. założył firmę FRESK, która działa do chwili obecnej, z czteroletnią przerwą w latach 2012-2016, kiedy to został powołany na stanowisko Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W swojej działalności zawodowej wiele miejsca poświęcił na inwentaryzację obiektów zabytkowych, szczególnie tych najbardziej zagrożonych zniszczeniem.

Autor kilkuset dokumentacji ewidencyjnych, programów prac konserwatorskich, waloryzacji walorów kulturowych, czy ocen stanu zachowania zabytków, kilku publikacji dotyczących dziedzictwa technicznego oraz kilkunastu wykładów z zakresu zabytkoznawstwa, konserwatorstwa oraz prawa ochrony zabytków w Polsce. Inspektor nadzoru konserwatorskiego przy kilkudziesięciu realizacjach budowlano-konserwatorskich w obiektach zabytkowych.

Wykonawca prac konserwatorskich, głównie elewacji obiektów architektury, w tym pomorskich kościołów - w Sobowidzu, Lignowach Szlacheckich, Wielkich Walichnowach, Gorzędzieju - oraz wielu obiektów dla właścicieli prywatnych lub instytucjonalnych z Gdańska - m.in. siedziba Gdańskich Wód przy ul. Lastadia 2, kamienice wspólnot mieszkaniowych przy ul. Ogarnej, Świętojańskiej, Długiej, Straganiarskiej, Alei Zwycięstwa, obiekty pokoszarowe przy ul. Wałowej 17 i 21 oraz Augustyńskiego 2, szkoły - VIII Liceum Ogólnokształcące przy ul. Kartuskiej, TEB przy ul. Dmowskiego.

Z zamiłowania podróżnik, z dużym naciskiem na turystykę kulturową, w tym koneser krajobrazów i architektury polskiej w każdym z jej zakątków, do których da się dotrzeć pieszo, rowerem lub kamperem.