ZNACIE PRZECIEŻ ŁASKĘ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,

który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić  2Kor 8,9

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ SOTKOWSKI

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, oraz Wydziału Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Akademii Sztuk Pięknych).

Członek grupy ZAPA-Architekci, powstałej w 1982 r. Posiada status twórcy Ministerstwa Kultury. Uczestniczył w organizowaniu samorządu zawodowego architektów z siedzibą w Złotej Bramie w Gdańsku. W latach 2002 - 2010 przez dwie kadencję pełnił funkcję Przewodniczącego Pomorskiej Izby Architektów.

Otrzymał nagrodę ministra za wnętrza Poczty przy ul. Długiej, które zwyciężyły w plebiscycie mieszkańców na najładniejszy obiekt zrealizowany w Gdańsku w latach 1989 - 2000.

Nagrodzony medalem 1000-lecia Gdańska oraz I nagrodą w ogólnopolskim konkursie Piękne Miejsca, za odbudowę kamienic w zespole Stągiewna na Wyspie Spichrzów w Gdańsku.

Autor m.in. Miejsca Pamięci w Piaśnicy, Kościoła w Zembrach, Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w Suchej Hucie, Centrum Edukacji Młodzieży w Bielkowie, Szkół i Szpitali, Domów Seniora, obiektów bankowych i biurowych oraz mieszkalnych.

Jest rzecznikiem architektury Gdańska, którą otaczać należy szczególną troską, chroniąc jej historyczną tożsamość, przepojoną polskością. W twórczości architektonicznej kieruje się naturalną potrzebą poszukiwania piękna w architekturze i w przestrzeni towarzyszącej. Jest zwolennikiem przywrócenia przez samorządy funkcji architekta miasta.

Miłośnik gry w szachy. Mistrz juniorów województwa gdańskiego, Marynarki Wojennej oraz Politechniki Gdańskiej.

Odznaczony za działalność społeczną Złotą Odznaką Stowarzyszenie Architektów Polskich, Złotą Odznaką Izby Architektów RP, Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP.