ZNACIE PRZECIEŻ ŁASKĘ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,

który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić  2Kor 8,9

· I DZIEŃ - 20.10.2022

ZMIEŃ JĘZYK

WIESŁAW WŁODEK

Magister inżynier Wydziału Matematyczno-Fizycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Absolwent studiów podyplomowych Doctor of Business Administration (DBA) w Collegium Humanum – Warsaw Management University&Apsley Business School – London oraz Executive Master of Business Administration (EMBA) w Warsaw Management University&Apsley Business School – London.

Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zagadnień legislacyjnych na Uniwersytecie Warszawskim, wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej, studia podyplomowe z zarządzania strategicznego w podmiotach łączności na Uniwersytecie Szczecińskim oraz psychologii w zarządzaniu w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Uczestnik wielu kursów z obszaru nowoczesnych metod zarządzania: w zakresie zarządzania zespołem, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ekonomii, telekomunikacji oraz poczty.

Wieloletni menedżer, pełnił m.in. funkcje: prezesa Centrum Giełdowego S.A., pełnomocnika zarządu ds. Strategii i Rozwoju JSW Logistics oraz menedżera w Alior Leasing. Wieloletni pracownik struktur państwowych, w których pełnił funkcje kierownicze, m.in. w: Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Urzędzie Regulacji Telekomunikacji oraz w Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej.

Z Pocztą Polską związany od 2003 r. Karierę zawodową rozpoczął w Dyrekcji Okręgu Poczty w Katowicach, jako specjalista ds. jakości usług, a potem kierownik działu organizacyjnego. Następnie pełnił funkcje kierownicze w regionalnych i centralnych strukturach Poczty, m.in. zastępcy dyrektora ds. sprzedaży i dyrektora oddziału regionalnego w Centrum Sieci Pocztowej Oddział Regionalny w Katowicach, dyrektora oddziału oraz zastępcy dyrektora ds. sieci i operacji w Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Zabrzu, zastępcy dyrektora ds. sieci i operacji w Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Rybniku oraz dyrektora zarządzającego Pionem Sprzedaży SKD. W latach 2016-2019 był Wiceprezesem Zarządu Poczty Polskiej, odpowiedzialnym za strategię, rozwój, współpracę międzynarodową, informatykę i telekomunikację, Centrum Obsługi Finansowej, szkolenia oraz filatelistykę.

W latach 2005-2006 członek Rady Poczty Polskiej, w 2016 r. doradca Zarządu Poczty Polskiej.

PATRONATY HONOROWE

WSPARCIE MODLITEWNE

PARTNERZY STRATEGICZNI

GŁÓWNI PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNERZY MEDIALNI

ORGANIZATORZY