ZNACIE PRZECIEŻ ŁASKĘ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,

który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić  2Kor 8,9

· I DZIEŃ - 20.10.2022

ZMIEŃ JĘZYK

WIESŁAW GĘBKA

Od 2010 roku sprawuje funkcję Wójta Gminy Choczewo. Do jego obowiązków należy przede wszystkim pełnienie władzy administracyjnej, kierowanie bieżącymi sprawami oraz godne reprezentowanie Gminy Choczewo w środowisku zewnętrznym.

Główną misją Wójta jest pogodzenie planowanych inwestycji jakimi są budowa pierwszej w Polsce Elektrowni Atomowej oraz Elektrowni Wiatrowej z utrzymaniem jej głównego atutu bycia gminą naturalnie piękną.

PATRONATY HONOROWE

WSPARCIE MODLITEWNE

PARTNERZY STRATEGICZNI

GŁÓWNI PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNERZY MEDIALNI

ORGANIZATORZY