ZNACIE PRZECIEŻ ŁASKĘ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,

który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić  2Kor 8,9

· I DZIEŃ - 20.10.2022

ZMIEŃ JĘZYK

TOMASZ KOPROWIAK

W latach 1990-2014 pełnił funkcję Burmistrza Kisielic. Efekty OZE w gminie:
- ponad 100 MW energii wiatrowej,
- kotłownia na słomę 6 MW i sieć cieplna,
- biogazownia o mocy 1 MW
- instalacja fotowoltaiczna przy kotłowni.

W 2014 r. Komisja Europejska przyznała gminie Kisielice nagrodę główną w konkursie „MANAGERENERGY” za projekt gminy samowystarczalnej energetycznie. Do 2021 r. doradca energetyczny WFOŚiGW w Olsztynie.

Wiceprzewodniczący, a obecnie Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.

PATRONATY HONOROWE

WSPARCIE MODLITEWNE

PARTNERZY STRATEGICZNI

GŁÓWNI PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNERZY MEDIALNI

ORGANIZATORZY