ZNACIE PRZECIEŻ ŁASKĘ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,

który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić  2Kor 8,9

· I DZIEŃ - 20.10.2022

ZMIEŃ JĘZYK

RAFAŁ ANTCZAK

Absolwent LIII LO im. Św. Augustyna w Warszawie o profilu matematyczno-fizycznym (1989) oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku informatyka i cybernetyka ekonomiczna (1994), MBA Joint Vienna Institute (1997).

W latach 1994-2006 uczestnik ponad 30 międzynarodowych projektów doradztwa makroekonomicznego i misji badawczych w Rosji, Ukrainie, Kazachstanie, Kirgistanie, Mołdawii, Białorusi, Bośni i Hercegowinie oraz Polsce. Wykonane projekty udokumentowane publikacjami naukowymi w jęz. polskim, angielskim i rosyjskim.

W latach 2006-2008 dyrektor zarządzający i główny ekonomista Grupy PZU, przewodniczący Rad Nadzorczych PZU-Ukraina S.A. i PZU-Ukraina Ubezpieczenia na Życie S.A., wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PZU Asset Management, członek Rady Nadzorczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, wykładowca kontraktowy na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Zarządzania program MBA przedmiot Applied Economics.

W latach 2008-16 członek zarządu Deloitte Consulting odpowiedzialny za analizy i prognozy ekonomiczne, doradztwo dla instytucji finansowych oraz firm prywatnych w kraju i zagranicą. Pro bono członek Komisji Rewizyjnej Akademii Rozwoju Filantropii oraz ekspert Związku Dużych Rodzin 3+.

W latach 2017-21 wiceprezes zarządu PKO BP odpowiedzialny za bankowość przedsiębiorstw, analizy makroekonomiczne i administrację, przewodniczący Rad Nadzorczych PKO Leasing S.A., PKO Faktoring S.A., PKO Ubezpieczenia S.A., PKO Ubezpieczenia na Życie S.A. Od 2018 r. członek Rady Nadzorczej Centralnego Portu Komunikacyjnego, od 2019 r. członek Rady Rodziny.

Od 2022 r. prezes Voltbank Battery Systems, inżynieryjny start-up zajmujący się projektowaniem i produkcją modułów bateryjnych z ogniw Northvolt dla przydomowych magazynów energii oraz lekkich pojazdów.

Autor ponad 25 publikacji z obszaru makroekonomii i polityki ekonomicznej oraz ponad 7000 artykułów, komentarzy i wywiadów.

PATRONATY HONOROWE

WSPARCIE MODLITEWNE

PARTNERZY STRATEGICZNI

GŁÓWNI PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNERZY MEDIALNI

ORGANIZATORZY