ZNACIE PRZECIEŻ ŁASKĘ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,

który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić  2Kor 8,9

· I DZIEŃ - 20.10.2022

ZMIEŃ JĘZYK

MATEUSZ BERGER

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynieria Środowisko, ukończył także podyplomowe Studia MBA na WSB. Zrealizował szereg innowacyjnych projektów, których celem było wdrożenie rozwiązań w zakresie inwestycji energetycznych, począwszy od pomysły przez projekt, finasowanie oraz realizację. Autor ponad stu opracowań strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zainteresowania naukowe i praktyka gospodarcza:

• Energetyka – w tym głównie energetyka odnawialna. Autor ponad 100 projektów w zakresie inwestycji energetycznych w jednostkach samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwach. Wybrane:

 1. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizacyjnych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej, Miasto Gmina Sierpc, 2017;
 2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki, Gmina Mińsk Mazowiecki, 2016-2017;
 3. Odnawialne źródła energii w Gminie Nadarzyn, Gmina Nadarzyn, 2016-2017;
 4. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Nieporęt, Gmina Nieporęt, 2016;
 5. Ekologiczne partnerstwo – kompleksowy zakup instalacji i urządzeń służących pozyskaniu OZE w Gminie Dorohusk, Gmina Dorohusk 2016;
 6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Białopole, Gmina Białopole 2016;
 7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wojsławice, Gmina Wojsławice 2016;
 8. Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Potworów, Gmina Potworów 2016;
 9. Słoneczna Jabłonna - ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w gminie Jabłonna, Gmina Jabłonna 2015.


• Problematyka rozwoju lokalnego i regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego Autor ponad 100 opracowań strategicznych (strategii rozwoju, planów gospodarki niskoemisyjnej, lokalnych strategii rozwoju LGD). Wybrane:

 1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla budynków użyteczności publicznej Powiatu Przysuskiego z uwzględnieniem mieszkańców powiatu, Powiat Przysuski, 2016;
 2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Piastowa (na lata 2015 – 2020), Gmina Miasto Piastów, 2015-2016;
 3. Strategia Rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2015-2020, Gmina Mińsk Mazowiecki, 2015;
 4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2015-2020, Gmina Mińsk Mazowiecki, 2015;
 5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czosnów na lata 2015-2020, Gmina Czosnów 2015;
 6. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opole Lubelskie do roku 2020, Gmina Opole Lubelskie, 2015;
 7. Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Nieporęt do 2015, Gmina Nieporęt 2015;
 8. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nieporęt, Gmina Nieporęt 2015;
 9. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Izabelin (na lata 2015 – 2020), Gmina Izabelin, 2015;
 10. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Stare Babice do roku 2020, Gmina Stare Babice, 2015.


Staże zagraniczne i udział w projektach:

 1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wiedniu, Research Institute for Urban Management and Governance, wizyta studyjna, 2016;
 2. Możliwość finansowania przez jednostki samorządu lokalnego inwestycji związanych z gospodarką niskoemisyjną (w latach 2016-2020), Organizatorzy badania/projektu: Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Instytucja finansująca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2016;
 3. Uwarunkowania i kierunki rozwoju współczesnej gospodarki miejskiej w Polsce, Organizatorzy badania/projektu: Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Instytucja finansująca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2016;
 4. Prawno-ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej gmin w Polsce, Organizatorzy badania/projektu: Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Instytucja finansująca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2015;
 5. Nauki ekonomiczne a praktyka gospodarcza. Wzajemne związki, Organizatorzy badania/projektu: Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Instytucja finansująca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2015;
 6. Finansowanie inwestycji publicznych na poziomie lokalnym i regionalnym, Organizatorzy badania/projektu: Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Instytucja finansująca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2015; 7. Eco-innovations in cities, Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, POKL.04.03.00-00-249/12, 2013-2015.
 7. Gospodarka odpadami - rekomendacje do zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Organizatorzy badania/projektu: Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Instytucja finansująca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2015;
 8.  Uniwersytet Wiedeński we Wiedniu, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Staż naukowy, 2014.PATRONATY HONOROWE

WSPARCIE MODLITEWNE

PARTNERZY STRATEGICZNI

GŁÓWNI PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNERZY MEDIALNI

ORGANIZATORZY