ZNACIE PRZECIEŻ ŁASKĘ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,

który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić  2Kor 8,9

· I DZIEŃ - 20.10.2022

ZMIEŃ JĘZYK

KS. PRAŁ. KAN. WOJCIECH CHISTOWSKI

Rocznik 1956. Urodzony w Kartuzach, tam też przebiegała edukacja szkolna zakończona egzaminem maturalnym. Związki z rodzinnym miastem są wielorakie, dotyczą nie tylko najbliższych, ale wyrażają się m.in. w używaniu języka kaszubskiego oraz kibicowaniu miejscowej drużynie piłkarskiej.

Silna więź dotyczy również Seminarium Duchownego w Pelplinie, po skończeniu którego 25 maja 1980 r.  przyjął święcenia kapłańskie. Pierwszą placówką pracy duszpasterskiej był Drzycim, położony niedaleko Świecia. Po trzech latach podjął posługę wikariusza w Gdyni, która jest jego kolejnym, obok rodzinnych Kartuz i Pelplina, ukochanym miastem. Będąc wikariuszem w parafii NMP Królowej Polski założył Duszpasterstwo Harcerzy Gdyńskich. Pożegnanie z Gdynią nastąpiło w roku 1994, co wiązało się z nominacją proboszczowską w parafii św. Walentego w Gdańsku Matarni.

Od 26 czerwca 1997 r. podjął posługę Proboszcza parafii pw. Bożego Ciała w Gdańsku. Jest to po Bazylice Mariackiej, drugi co do wielkości kościół w Gdańsku. Kościół jest obecnie w ostatniej fazie budowy. Ostatnia inwestycją były organy 66 głosowe (6 200 piszczałek). W realizacji jest obecnie Droga Krzyżowa, której projektantem i wykonawcą jest Pan Kamil Drapikowski (wystrój wnętrza także jest autorstwa Pracowni Drapikowskich).

Ksiądz Proboszcz jest Kanonikiem Kapituły Kolegiackiej Gdańskiej oraz Prałatem Jego Świątobliwości.

PATRONATY HONOROWE

WSPARCIE MODLITEWNE

PARTNERZY STRATEGICZNI

GŁÓWNI PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNERZY MEDIALNI

ORGANIZATORZY