ZNACIE PRZECIEŻ ŁASKĘ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,

który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić  2Kor 8,9

· I DZIEŃ - 20.10.2022

ZMIEŃ JĘZYK

KS. PRAŁ. KAN. DR JACEK WOJTKOWSKI

Rocznik 1969. Urodzony w Olsztynie, duchowny rzymskokatolicki. Specjalizuje się w historii Kościoła, ekumenizmie, historii sztuki i dziedzictwa kulturowego tradycji ewangelickiej i katolickiej Warmii i Mazur.

Od 2009 r. pełni funkcję Dyrektora Muzeum Pomnika Historii „Frombork-zespół katedralny” we Fromborku, a od 2012 r. pełni także posługę Rektora Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia NMP we Fromborku - miejsca pochówku Kanonika Mikołaja Kopernika.

Jest jednym z inicjatorów Kongresu SACRIS.


PATRONATY HONOROWE

WSPARCIE MODLITEWNE

PARTNERZY STRATEGICZNI

GŁÓWNI PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNERZY MEDIALNI

ORGANIZATORZY