ZNACIE PRZECIEŻ ŁASKĘ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA,

który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić  2Kor 8,9

· I KONGRES (2022)

ZMIEŃ JĘZYK

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ KONGRESU SACRIS


W 2023 roku przypadała odpowiednio 550. rocznica urodzin (19 lutego) jak i 480. rocznica śmierci (24 maja) Kanonika Mikołaja Kopernika.

Przygotowania do obu przypadających przyszłorocznych jubileuszy były inspiracją dla osób duchownych i świeckich do zorganizowania I. edycji Kongresu SACRIS - Dobra Kościoła (Troska i Odpowiedzialność). Wydarzenie odbyło się 20 i 21 października 2022 r. w Zespole Katedralnym we Fromborku - Muzeum Pomnika Historii.

Celem pierwszej edycji Kongresu było zapoczątkowanie procesu profesjonalnego wsparcia osób zaangażowanych w rozwijania dóbr Kościoła, które są narzędziem służebnym w jego misji (zgodnie z zapisami Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zarządzania dobrami doczesnymi Kościoła, która została przyjęta Decyzją nr 1/2015 Rady Biskupów Diecezjalnych z dnia 25 sierpnia 2015 r.).

Podczas dwóch dni odbyły się 2 główne debaty oraz 12 debat tematycznych. W samym charakterze uczestników debat i moderatorów uczestniczyło 56 osób. Osoby te, posiadając bardzo inspirujące doświadczenia osobiste i zawodowe, dzieliły się nim, niekiedy pięknie się różniąc między sobą. Uczestnicy debat mimo, że reprezentują wiele środowisk i wrażliwości, mieli jednak świadomość, że najważniejsze są wartości duchowe, a nie posiadanie oraz administrowanie dobrami doczesnymi.

Wzmocniło to wymianę praktycznej, specjalistycznej wiedzy oraz popularyzację dobrych praktyk wśród szerokiego gremium uczestników Kongresu o różnych wrażliwościach. Już dziś, dzięki Solidarności Międzypokoleniowej możemy aktywnie przyczynić się do przekazania kolejnym pokoleniom wiekowej prawdy, że Katolik to osoba, której codzienność upływa zawsze w perspektywie wieczności.

Wydarzenie to, należy traktować przede wszystkim jako miejsce działania łaski Bożej. Dlatego dzieło to było i nadal jest stale omadlane przez kilkanaście wspólnot Sióstr Klauzurowych.

Ekscelencja Arcybiskup Józef Górzyński, Metropolita Warmiński udzielił patronatu honorowego wraz z pasterskim błogosławieństwem dla uczestników i organizatorów Kongresu.

Patronat honorowy objął także o. Janusz Sok CSsR, który pełni posługę Przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, jak i s. Dolores – Dorota Zok SSpS, która pełni posługę Przewodniczącej Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

Organizatorem tego wydarzenia było PSWE przy współudziale Apella S.A.

Przygotowania do organizacji Kongresu odbywały się nie tylko we ścisłej współpracy z Partnerami Strategicznymi czyli Zespołem Katedralnym we Fromborku - Muzeum Pomnika Historii, ale także z wieloma osobami dobrej woli reprezentującymi Głównych Partnerów Wspierających, Partnerów Medialnych oraz Darczyńców i Sponsorów.

Nagrania z poszczególnych debat będą dostępne po zakończeniu Kongresu zarówno na stronach i profilach internetowych Partnerów Medialnych Kongresu jak i na www.sacris.pl.

DO MIŁEGO ZOBACZENIA NA KOLEJNEJ EDYCJI KONGRESU SACRIS!